RINGSJÖN RUNT    
®
Skånes Cykelförbunds styrelse har den 20 oktober 2022 beslutat att motionsloppet "Ringsjön Runt" tills vidare inte kommer att arrangeras. Anledningen till beslutet är att antalet cyklister minskat under senare år. Detta har fått till följd att arrangemanget haft ett negativt ekonomiskt  resultat. Vi tackar för ett mångårigt positivt och trevligt samarbete med deltagare,  funktionärer och företag. SKÅNES CYKELFÖRBUND // Styrelsen
Arrangör:  Skånes Cykelförbund